Samfunnsdeltakelse · Likestillingssenteret
Bilde av det norske storting.
Temaområder

Samfunnsdeltakelse

MÅL: Representasjon og deltakelse fra alle grupper i samfunnet.

Likestilling er en menneske­rettig­het og en demokratisk grunn­verdi. Alle skal ha like muligheter til samfunnsdeltakelse og til å leve et godt liv.

Alle offentlige myndigheter og virksomheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi bistår virksomheter med å inkludere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanleggingen, øvrige planer, utredninger, strategier og statistikk.

Vi jobber for at politiske organer skal speile mangfoldet i befolkningen.
Hindringer for et likestilt samfunn er både synlige og usynlige i form av holdninger, fordommer og strukturer. Vi må alle bli mer bevisste og jobbe for å motvirke barrierer.

Nedenfor kan du lese mer om våre undertema, prosjekter og hva vi tilbyr av kurs og kompetanseheving.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.

Kurs i normer, menneskerettigheter og likestilling for rådene i kommune og fylkeskommune.

Et barn ser i en bok, det flyr fugler ut fra boka.

Kurs om vold og overgrep mot barn og unge.

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

En jente står i åkeren og smiler.

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse selvbestemmelse, bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Vi tilbyr likestillingsanalyser av offentlige styringsdokumenter.

Fire personer på et kontor samarbeider rundt et bord.

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

En gjeng menn diskuterer, en dame står utenfor.

Hva er hersketeknikker og hvordan kan du motstå hersketeknikkene?

Mer om vårt arbeid og prosjekter på dette området

Eldre dame i hvit jakke, står og ser i kamera.

Kartlegging av valgdeltakelse blant kinesiske kvinner i Norge, og anbefalte tiltak.

En gruppe mennesker smiler og ser i kamera.

Kartlegging av folkevalgte med etnisk minoritetsbakgrunn for økt inkludering i demokratiet.

Kart over ruta til kvinnehistorisk vandring i Hamar.

Ta med deg telefonen og gå på tur i Hamar sentrum. Finn skiltene, skann QR-kodene og hør historien til åtte fantastiske kvinner.

Bilde av ett av kortene i likestillingssenterets kortstokk. Kortet er hjerterkonge med tegning av Anette Trettebergstuen.

Likestillingssenterets kortstokk ble utgitt i jubileumsåret 2023.

Androgyn person ser rett i kamera med alvorlig mine.

Rapport om erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet. På oppdrag for Redd Barna.

En person med ryggsekk står og ser utover havet.

Kartlegging av politisk møtevirksomhet og godtgjørelser i kommunene.

Hvordan kan offentlige myndigheter integrere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging?

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.