Samfunnsdeltakelse · Likestillingssenteret
Bilde av det norske storting.
Temaområder

Samfunnsdeltakelse

MÅL: Representasjon og deltakelse fra alle grupper i samfunnet.

Likestilling er en menneske­rettig­het og en demokratisk grunn­verdi. Alle skal ha like muligheter til samfunnsdeltakelse og til å leve et godt liv.

Alle offentlige myndigheter og virksomheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi bistår virksomheter med å inkludere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanleggingen, øvrige planer, utredninger, strategier og statistikk.

Vi jobber for at politiske organer skal speile mangfoldet i befolkningen.
Hindringer for et likestilt samfunn er både synlige og usynlige i form av holdninger, fordommer og strukturer. Vi må alle bli mer bevisste og jobbe for å motvirke barrierer.

Nedenfor kan du lese mer om våre undertema, prosjekter og hva vi tilbyr av kurs og kompetanseheving.

Dette tilbyr vi:

Likestillingssenteret tilbyr likestillingsanalyser av offentlige styringsdokumenter.

Prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

Hva er hersketeknikker og hvordan kan du motstå hersketeknikkene?

Mer om vårt arbeid:

Kart over ruta til kvinnehistorisk vandring i Hamar.

Ta med deg telefonen og gå på tur i Hamar sentrum. Finn skiltene, skann QR-kodene og hør historien til åtte fantastiske kvinner.

Bilde av ett av kortene i likestillingssenterets kortstokk. Kortet er hjerterkonge med tegning av Anette Trettebergstuen.

Likestillingssenterets kortstokk ble utgitt i jubileumsåret 2023.

Hvordan kan offentlige myndigheter integrere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging?

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.