Om oss toppbilde

Om oss

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle.

Målsettingen er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlag (kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne). Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og likestilling samt utviklingsarbeid tuftet på forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser, utviklingsnettverk, prosessveiledning, mentoring, kartlegging, forskning og utredning.

Barn og unges oppvekstmiljø, samfunnsutvikling og deltakelse, arbeidsliv og likeverdige tjenester er senterets hovedarbeidsområder.

Likestillingssenteret er lokalisert på Hamar og driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet. Kvinneuniversitetet ble opprettet som en ideell stiftelse i 1983. Stiftelsen har grunnfinansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og søker prosjektfinansiering fra offentlige tilskuddsordninger, fylkeskommuner, fylkesmenn, private bedrifter m.fl. Likestillingssenteret har et styre bestående av 7 personer og et råd bestående av 5 personer.

Er du interessert i alt vi gjorde i fjor? Les Årsmelding 2021 eller kortversjon av årsmeldinga.

Likestillingssenteret er Miljøfyrtårnsertifisert, første gang i 2017 og resertifisert i 2020. Vi skal etter planen resertifiseres på nytt i 2023. Er du interessert i miljøarbeidet kan du lese Leders vurdering av vårt miljøarbeid. Vi oppfordrer andre virksomheter til å tenke gjennom sitt miljøansvar, vurdere miljøfyrtårnsertifisering eller på annen måte ha et godt system for miljøledelse. Har du innspill eller spørsmål til vårt miljøarbeid, kan du ta kontakt.