Studenter som studerer på et bibliotek.
Siste nytt

Likestillings­sentrenes nettskole

Alle kurs er gratis! Ta en titt, og se om du finner noe som er aktuelt for deg.

På vår nett­skole finner du kurs om:

  • Akti­vitets og rede­gjø­rel­ses­plikten for arbeidsgiver
  • Bevisste utdan­ningsvalg
  • God rekrut­tering er like­stilt rekruttering
  • Intro­duk­sjonskurs om normer
  • Kjønns­delte hjelpemidler
  • Trygg i egen seksualitet
  • Våg å se – våg å handle! Vold mot barn og unge
  • Det er også flere kurs på trappene.

For å kunne ta kursene må du registrere deg som bruker på nett­skolen. Alle kurs er gratis.

Nedenfor kan du se en video om hvordan du regist­rerer deg på nett­skolen og hvordan du finner kursene våre: