Siste nytt · Likestillingssenteret
Mange regnbuefargede paraplyer.

Siste nytt

Siste nytt om vårt arbeid i likestillingens tjeneste.

Siste:

Domkirkeruinene i Hamar lyst opp med oransje lys.

Hamardomen på Domkirkeodden lyser oransje.

Goro Ree-Lindstad.

19. november er det den internasjonale mannsdagen.

Bilde av omslaget til kjæresteboka.

En samtalebok for mennesker med utviklingshemming.

Bilde av Goro Ree-Lindstad.

Direktør Goro Ree-Lindstad deltok på muntlig høring om statsbudsjettet i Stortingets kultur og familiekomité torsdag 19. oktober.

Kart over ruta til kvinnehistorisk vandring i Hamar.

Ta med deg telefonen og gå på tur i Hamar sentrum. Finn skiltene, skann QR-kodene og hør historien til åtte fantastiske kvinner.

Bilde av en dame med rødt hår.

I «Likestillingssenterets prosjektportefølje 2023» får du en kort oversikt over hva vi jobber med, våre temaområder og noen av våre pågående prosjekter.

Bilde av ett av kortene i likestillingssenterets kortstokk. Kortet er hjerterkonge med tegning av Anette Trettebergstuen.

Likestillingssenterets kortstokk ble utgitt i jubileumsåret 2023.

Enkle tegning av mangfoldige mennesker i alle farger og fasonger.

Figurene er designet av produkt­designstudenter ved OsloMet.

Goro Ree-Lindstad

Likestillingssenteret ber Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om at det settes av egne midler til å følge opp NOUen Jenterom, gutterom og mulighetsrom og at kapittel 351 post 70 økes med 1 millioner kroner øremerket VIP (Viktig Interessant Person), som er et voldsforebyggende program for å gi sårbare personer, og spesielt personer med utviklingshemming økt evne til selvbestemmelse og brukermedvirkning.