Siste nytt · Likestillingssenteret
Mange regnbuefargede paraplyer.

Siste nytt

Siste nytt om vårt arbeid i likestillingens tjeneste.

Siste:

Teksten "lager vi tjenester og løser vi oppgaver for alle eller for noen få" står over en plakat med tegninger av et mangfold mennesker i ulike situasjoner.

KS og Bufdir har lansert et e-læringskurs som skal gjøre kommuner og andre offentlige virksomheter bedre rustet til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold.

Blid unge spiser en kjærlighet på pinne.

I prosjektet «Den lille boka om antirasisme» skal vi lage en bildebok om rasisme og antirasisme rettet mot barn i barnehagealder, så vel som til personer med utviklingshemminger.

En gruppe mennesker smiler og ser i kamera.

Kartlegging av folkevalgte med etnisk minoritetsbakgrunn for økt inkludering i demokratiet.

Ida Maria Ringerud, Tom Styve og Kristina Miklavic bak logoen til Etikketaten.

Nå kan du lytte til Kvinnedagen spesial-episoden.

Carina, Wenche og Frøydis holder hvert sitt eksemplar av «Den lille kjæresteboka».

I mars-utgaven av Fontene kan du lese en fagartikkel om «Den Lille Kjæresteboka.»

En gruppe kvinner står samlet, alle med hvit topp. Teksten sier: Rangerer kroppen til 100 kvinner.

– Ikke riktig arena for denne type samtaler.

Mange mennesker i 8. mars-tog. Foran står to personer med et bannet med teksten Stopp vold mot kvinner.

Toget var langt og parolene tydelige!

Skjermdump av NRKs radiospiller på nett. Bilde av to reportere.

Hør oss i NRKs dekning av kvinnedagen.

Annette Solberg og Carina Carlsen

Et stadig tilbakevendende tema i anledning kvinnedagen er gatenavn - eller retter sagt mangelen på gater med kvinnenavn.

28. februar kl. 09.00 inviterer vi til gratis frokostwebinar med direktør Goro Ree-Lindstad og fire andre ledere på kjønns- og likestillingsfeltet.