Kart over ruta til kvinnehistorisk vandring i Hamar.
Siste nytt

I hennes fotspor – kvinne­his­torisk vandring

Ta med deg telefonen og gå på tur i Hamar sentrum. Finn skiltene, skann QR-kodene og hør historien til åtte fantastiske kvinner.

Den digitale kvinne­his­to­riske vand­ringen I hennes fotspor, er et for­mid­lings­pro­sjekt for å syn­lig­gjøre kvinner i bymiljøet og gi inn­byg­gerne kunnskap om hvilke betyd­nings­fulle og flotte damer som har levd her i Hamar.

Kart over ruta til vandringen I hennes fotspor.


Ruta har i dag his­torier om åtte for­skjellige kvinner, men arbeidet med å utvide har allerede begynt. Ta med deg tele­fonen og headset, og gå på tur i Hamar sentrum. Finn skiltene, skann QR-kodene og hør his­torien til åtte fan­tas­tiske kvinner.

Pro­sjektet er et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret, Kirsten Flagstad museum og Dom­kirke­odden (en del av Anno – museene i Hedmark), og ble fer­dig­stilt i 2020. I løpet av 2024 skal ruta utvides med flere kvinner fra Hamar.