Innsikt i vårt arbeid · Likestillingssenteret
En gruppe unge personer, sitter i et bibliotek. Sett ovenfra.

Innsikt

Her får du innsikt i noe av vårt utadrettede arbeid. Vi er aktive i samfunnsdebatten omkring likestilling, og uttaler oss ofte til media og skriver kronikker. På denne siden finner du også våre pressemeldinger og siste nytt om senteret.

Siste:

Hasti Hamidiasl og Sumaya Jirde Ali er endelig på plass som rådgivere ved Likestillingssenteret!

Flere regnbueflagg vaier i vinden.

I denne kronikken retter vi søkelyset på språkbruk i forskning og forskningsformidling.

I denne kronikken skriver Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram, om behovet for en bedre seksualitetsundervisning.

To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.

Vi tilbyr folkevalgtopplæring for kommunale og fylkeskommunale råd.

Teksten "lager vi tjenester og løser vi oppgaver for alle eller for noen få" står over en plakat med tegninger av et mangfold mennesker i ulike situasjoner.

KS og Bufdir har lansert et e-læringskurs som skal gjøre kommuner og andre offentlige virksomheter bedre rustet til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold.

Blid unge spiser en kjærlighet på pinne.

I prosjektet «Den lille boka om antirasisme» skal vi lage en bildebok om rasisme og antirasisme rettet mot barn i barnehagealder, så vel som til personer med utviklingshemminger.

En gruppe mennesker smiler og ser i kamera.

Kartlegging av folkevalgte med etnisk minoritetsbakgrunn for økt inkludering i demokratiet.