Flaggstang med regnbueflagg
Kronikker

Fem grunner til å heise pride-flagget

Kronikk i VG sammen med alle likestillingssentrene.

Temaområder
SISTE
En person sitter med et regnbueflagg rudnt seg.
26. juni 2024
Like­stil­lings­sen­teret ønsker å utforske kropps­press innenfor skeive miljøer og invi­terer deg til å bidra gjennom å delta i en anonym ...
Jim Ekberg, Michelle Moland, Newt Petride og Mary Ann Skretteberg Andersen og Carina Carlsen sitter på rekke.
26. juni 2024
Spørre­un­der­sø­kelsen om kropps­press i skeive miljøer ble lansert med panel­samtale på Pride House 23. juni 2024.  Les mer i Blikk: Lenke ...
Flaggstang med regnbueflagg
25. juni 2024
«For oss repre­sen­terer pride samhold, mangfold, aksept for for­skjel­lighet, demo­krati, kultur og ytrings­frihet – alle viktige kjennetegn på vel­ferds­sam­funnet Norge. ...
Det progressive pride-flagget henger foran skilt med Likestillingssenteret-logo.
7. juni 2024
«Pride er også en påmin­nelse om kampen for like­stilling og ret­tig­heter for LHBTIQ+-personer. Vi mar­kerer for å minnes de av ...
20240531_082907138_iOS
5. juni 2024
Carina Carlsen har vært gjest på God Morgen Norge på TV2. Der snakket hun med pro­gram­leder Camilla Sagen om like­stilling, ...
1000039104
5. juni 2024
Carina Carlsen var gjest i Martha Leivestad podkast «Høvla Øve». Der snakket de blant annet om sek­su­alitet, sek­suell helse og ...
Kjaeresteboka
30. mai 2024
I siste utgave av fag­bladet Helse­fag­ar­bei­deren snakker Carina Carlsen om hvordan skape et sek­su­al­vennlig miljø som helse­per­sonell, og hvorfor det ...
Carina Carlsen.
21. mai 2024
Der snakker hun og lege og fedme­forsker, Maria Arlén Larsen, om vekt­stigma og tykkfobi, og hva som bør gjøres. Les ...
Skjermbilde 2024-05-13 091704
13. mai 2024
Carina Carlsen er inter­vjuet i denne NRK-saken som handler om Norsk natu­rist­forbund og mang­foldet av kropper. Les hele saken her: ...
Laster ...