bildetekst mangler

Trygg i egen seksualitet

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med intellektuell funksjonsnedsettelse.