Blid unge spiser en kjærlighet på pinne.
Barnehage

Vi lager «Den lille boka om antirasisme»

I prosjektet «Den lille boka om antirasisme» skal vi lage en bildebok om rasisme og antirasisme rettet mot barn i barnehagealder, så vel som til personer med utviklingshemminger.

Temaområder
SISTE
Skjermbilde 2024-04-02 124105
2. april 2024
Helse­di­rek­to­ratet pub­li­serte en video med tips til hvordan spise mindre godteri i påsken. Dette rea­gerte råd­giver Carina Carlsen på og ...
Teksten "lager vi tjenester og løser vi oppgaver for alle eller for noen få" står over en plakat med tegninger av et mangfold mennesker i ulike situasjoner.
27. mars 2024
Her har Like­stil­lings­sen­teret bidratt med faglig innhold sammen med LDO, Senter for like­stilling og Like­stil­lings­sen­teret KUN. Gjennom reflek­sjons­opp­gaver, filmer, inter­vjuer og ...
Blid unge spiser en kjærlighet på pinne.
21. mars 2024
Målet med pro­sjektet er å bidra til å fore­bygge rasisme i tidlig alder, så vel som å gi barn som ...
En gruppe mennesker smiler og ser i kamera.
18. mars 2024
I 2022 gjen­nom­førte Like­stil­lings­sen­teret kart­leg­gingen «Møter til besvær» om del­ta­kelse i poli­tikken blant kvinner og små­barns­for­eldre. I etterkant har vi ...
Ida Maria Ringerud, Tom Styve og Kristina Miklavic bak logoen til Etikketaten.
15. mars 2024
Som en tjuv­start på kvinnedagen-markeringen i år, invi­terte vi, sammen med Hamar bibliotek, NRKs Etikk­etaten til Hamar Kul­turhus. Nå er ...
Carina, Wenche og Frøydis holder hvert sitt eksemplar av «Den lille kjæresteboka».
15. mars 2024
Carina Carlsen, Wenche Fjeld og Frøydis Sund har skrevet fag­ar­tikkel om bak­grunnen, utvik­lingen og behovet for «Den lille kjæ­resteboka» som ...
En gruppe kvinner står samlet, alle med hvit topp. Teksten sier: Rangerer kroppen til 100 kvinner.
12. mars 2024
Det sier vår råd­giver Carina Carlsen i en kom­mentar til Dagbladet.  Det er den virale videoen pro­dusert av Jubilee Media ...
Mange mennesker i 8. mars-tog. Foran står to personer med et bannet med teksten Stopp vold mot kvinner.
12. mars 2024
Takk til alle som holdt tale på Stor­torget, og spe­sielt takk til hoved­taler biskop Solveig Fiske.
Skjermdump av NRKs radiospiller på nett. Bilde av to reportere.
8. mars 2024
I Morran i Inn­landet på P1 Inn­landet i dag, kunne du høre Maren Celius-Blix snakke om hvorfor 8. mars fortsatt ...
Laster ...