bildetekst mangler

Kjønnsdelte hjelpemidler?

Finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted ved tildeling av hjelpemidler?