Oppvekstmiljø · Likestillingssenteret
Ung person med en håndholdt gamingkonsoll.
Temaområder

Oppvekstmiljø

MÅL: Barn og unge har en trygg oppvekst og kan være den de er.

Fremtidens likestilling skapes i nåtidens barndom. Derfor er barn og unges oppvekstmiljø det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å få et mer likestilt samfunn.

Reproduksjon av stereotype kjønnsroller starter allerede før barnet er født og fortsetter gjennom hele oppveksten.

Trange normer preger unges oppvekstmiljø som be­grenser deres muligheter og yrkesvalg. For å hindre at vi ubevisst bidrar til å opprett­holde tradisjonelle forventninger til kjønn må ansatte i utdanningssystemet ha kunnskap om kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet.

En forutsetning for en god barndom og trygg ungdomstid er frihet fra vold, overgrep og seksuell trakassering.

Ungdom med nedsatt funksjonsevne møter mange barrierer i utdanningsløpet. Tilrettelegging og ikke-diskriminerende holdninger er avgjørende for at flere skal velge høyere utdanning.

Nedenfor kan du lese mer om våre undertema, prosjekter og hva vi tilbyr av kurs og kompetanseheving.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

Elever som jobber på nettbrett.

Mikrokurs for elever på ungdomsskolen om utdanningsvalg.

Et barn ser i en bok, det flyr fugler ut fra boka.

Kurs om vold og overgrep mot barn og unge.

En gruppe smilende barn med hendene i været.

Normkritisk kurs for ansatte i barnehager

En rekke mennesker i forskjellige arbeidsuniformer.

Kurs for rådgivere, karriereveiledere og lærere.

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Målet med et utviklingsnettverk er å øke barnehagenes kunnskap og bevissthet om kjønn og likestilling for å gi et bedre pedagogisk tilbud til barna.

Fire personer på et kontor samarbeider rundt et bord.

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

Mer om vårt arbeid og prosjekter på dette området

Glad elev med skolesekk jubler og strekker ene hånda i været.

Et kompetanseløft for skole og barnehage for økt likestilling og bedre likestillingsressurser.

Gamer spiller dataspill i et fargerikt gaming-setup.

Fem tiltak og storstilt samarbeid for trygg gaming blant barn og unge.

Blid unge spiser en kjærlighet på pinne.

I prosjektet «Den lille boka om antirasisme» skal vi lage en bildebok om rasisme og antirasisme rettet mot barn i barnehagealder, så vel som til personer med utviklingshemminger.

Tre galde jenter sitter på gresset.

Verktøykasse for lærere om kropp og selvfølelse

Ung person foran en stor skjerm, holder en gamingkontroller.

Bidra til et mer inkluderende spillmiljø for barn og unge.

Demonstrasjon hvor en person holder opp en plakat hvor det står: History has it's eyes on you.

Hvilke forestillinger har dagens unge om likestilling? Og hva mener de er de største likestillingsutfordringene i vår tid?

Androgyn person ser rett i kamera med alvorlig mine.

Rapport om erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet. På oppdrag for Redd Barna.