Pressemeldinger · Likestillingssenteret
Likestillingssenterets logo

Pressemeldinger

Siste:

Mona Renolen og Sara Hope Lygre står ved siden av hverandre. De er ute med høye oransje blomster på hver side. Begge smiler.

#UngIDag-utvalget slo fast at oppveksten er preget av tradisjonelle kjønnsnormer, og at dette bidrar til å opprettholde kjønnsdelte utdanningsvalg. Likestillingssenteret jobber for å gjøre morgendagens arbeidsmarked mindre kjønnsdelt.