Nyhetsbrev · Likestillingssenteret

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Tegning av en person som holder en mobiltelefon.

Like­stil­lings­sen­teret sender ut månedlige nyhetsbrev med infor­masjon om våre pro­sjekter, arran­gement og andre ting vi driver med. Registrer deg og få infor­masjon rett fra oss. Vi lover å ikke spamme deg!

Nyhetsbrev