Kalender · Likestillingssenteret
april 2024
mantironstorfrelørsøn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Like­stil­lings­per­spektiv i lokal plan­legging – workshop i Karmøy
Fysisk
10
Fagdag VIP-voldsforebygging i Eidsvoll
Fysisk
«Kan vi slutte å snakke om kroppen min?» – innlegg på kon­fe­ranse på Storefjell
Fysisk
11
12
13
14
15
16
Fagdag «Trenger vi å snakke om det?» på Høg­skolen i Innlandet
09:00–
14:30
Digitalt
17
Fel­les­se­minar med Bufdir og likestillingssentrene
18
19
Innlegg på kon­fe­ranse om helse- og omsorgs­tje­nester til per­soner med utviklingshemming
Fysisk
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5