Arbeidsliv · Likestillingssenteret
To personer i et stort drivhus, sjekker ut en plante.
Temaområder

Arbeidsliv

MÅL: Et likestilt og mangfoldig arbeidsliv er et godt ­arbeidsliv.

Likestilling i arbeidslivet handler om at alle kjønn, uavhengig av bakgrunn, skal ha like muligheter og rettigheter i arbeidslivet.

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa, noe som er begrensende for hvordan vi kan benytte alles ressurser og talenter fullt ut. Det er nødvendig å etablere en kultur for likestilling som bidrar til å fremme et mer inkluderende arbeidsmiljø.

Både arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte må ha kunnskap om strukturer som hindrer reell like­stilling på arbeidsplassen.

Nedenfor kan du lese mer om våre undertema, prosjekter og hva vi tilbyr av kurs og kompetanseheving.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

Planlegger du å sette i gang et mentortilbud og trenger en diskusjonspartner?

Vil du vite hva mentoring er og hvilke fordeler det har?

Er du ansvarlig for å i igangsette eller drifte et mentorprogram?

Hva innebærer det å være deltaker i et mentorprogram og hvilket utbytte kan forventes?

Fire personer på et kontor samarbeider rundt et bord.

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

Vi skreddersyr kurs og foredrag for et mer likestilt arbeidsliv.

Hva skal til for å etablere kultur for likestilling i arbeidslivet?