En gjeng menn diskuterer, en dame står utenfor.
Demokrati

Motstå herske­tek­nikker

Hva er hersketeknikker og hvordan kan du motstå hersketeknikkene?

Hva skjedde på det møtet? Hvorfor kom du ikke til orde? Ble du kalt «flink» og «lille venn» nok en gang? Hvordan kan det ha seg at saken allerede var avgjort før møtet?

Du kan ha blitt utsatt for herske­tek­nikker, og det er vans­kelig å svare eller møte det når det skjer. Etterpå, blir du bevisst hva du er blitt utsatt for, men da er det for seint og vans­kelig å få gjort noe med.

Kjenner du til herske­tek­nikkene og har kunnskap om hvordan du kan motstå de, er du bedre rusta neste gang det skjer med deg eller med andre.

Kurset bygger på gruppe­opp­gaver, video­klipp, dis­ku­sjoner og refleksjon og gir kurs­del­ta­kerne hand­lings­kom­pe­tanse til å motstå hersketeknikker.

Sitat fra en tid­ligere kursdeltaker:

«Nå er jeg blitt bevisst, og kan hjelpe både meg sjøl og andre dersom noen bruker hersketeknikker»