Skole · Likestillingssenteret
LesendeBarn-BW-1940060
Temaområder

Skole

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø.

Barn og unge har rett til et trygt skolemiljø. Skolen må derfor sikre et miljø for mangfold, der elevene kan utforske ulike interesser og utvikle ulike sider ved seg selv, fritt for begrensende normer og kjønnsstereotypier, og fritt for diskriminering.

Dette tilbyr vi:

Elever som jobber på nettbrett.

Mikrokurs for elever på ungdomsskolen om utdanningsvalg.

En rekke mennesker i forskjellige arbeidsuniformer.

Kurs for rådgivere, karriereveiledere og lærere.

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Mer om vårt arbeid:

Tre galde jenter sitter på gresset.

Verktøykasse for lærere om kropp og selvfølelse