Elever som jobber på nettbrett.
Skole

Bevisste utdan­ningsvalg – mikrokurs for elever

Mikrokurs for elever på ungdomsskolen om utdanningsvalg.

Dette er tre nett­ba­serte kurs som gjør deg som elev bevisst på mulig­heter innenfor utdanning og yrke, uav­hengig av kjønn. For hvorfor er det egentlig slik at det jobber nesten bare kvinner i noen yrker, og bare menn i noen yrker? Her lærer du mer om hva som kan påvirke ditt utdanningsvalg.

Lenker til kursene for hvert trinn på ungdomsskolen:

Her kan du lese mer om vårt arbeid med dette temaet: Lenke til infoside om Bevisste utdanningsvalg