Kontakt oss

Barn og unges oppvekstmiljø

Trygge gamingrom

Bidra til et mer inkluderende spillmiljø for barn og unge.

Likestillingssenterets nye satsingsfelt er gaming.

Visste du at jenter ofte velger å forvrenge stemmen sin eller ikke bruke mikrofon når de spiller? Eller at når de mannlige spillerne oppdager at en av gamerne er ei jente, så kommer de med kjønnsspesifikk hets?

Hets er for mange en identitetsmarkør til virkelighetsflukten som gaming tilbyr, og hets er derfor en forventet del av strukturene i spillverdenen. Mye av utfordringen er at jenter opplever hets som går på kjønn istedenfor spillferdigheter, og flere jenter uttrykker dette som en utfordring.

Medietilsynets rapport fra 2022 viser at andelen jenter som gamer har gått ned med 17 prosent siden 2020. En større andel av jenter enn gutter rapporterer at de blir lei seg av stygge kommentarer de får mens de spiller, og dette utpekes som en av de mulige årsakene til at jenter slutter å spille.

I 2023 har vi fått tilskudd fra Bufdir til et forprosjekt om trygge gamingrom. Målet for prosjektet er å innhente informasjon fra ulike deler av spillmiljøet for å avdekke diskriminerende praksis og hvordan normbevissthet kan bidra til et mer inkluderende spillmiljø for barn og unge. Gjennom prosjektet ønsker vi å danne grunnlag for nye tiltak for opplæring innen normbevissthet rettet mot spillmiljøet. På sikt mener vi opplæring vil skape et mer inkluderende språk og bedre inkludering i spillmiljøet og da spesielt blant barn og unge.

På prosjektet samarbeider vi med Hamar Game Collective, Vertebrae Entertainment AS og Senter for likestilling.