Barrierefrie utdanningsvalg

En kon­fe­ranse om hold­ninger og hand­linger for et inklu­de­rende fel­lesskap i skolen

Ragnhild Kaata-konferansen finner sted 30. mars 2023.

Nå har du som er lærer mulighet å bli inspirert av his­to­riene til flere som har kjent behovet for til­rette­legging, eller som har jobbet med det som fag­person. På pro­grammet står Geir Lippestad, Nikita Amber Abbas, Geir Arne Hageland (Fun­ki­bator), Synnøve Myklestad (INN), Hilde Diesen, Per Lorentzen (OsloMet) og Anette Strandvik Olsen (Blinde­for­bundet). Kon­fe­ran­sierer er Sunniva Ørstavik og Mari Stor­stein. Les mer om fore­drags­hol­derne lenger ned på siden.

Mål­gruppa er lærere, men alle med enga­sjement for inklu­dering og til­rette­legging i skolen kan melde seg på.

Kon­fe­ransen er gratis og finner sted på Høg­skolen i Inn­landet campus Hamar 30. mars 2023 og arran­geres av Like­stil­lings­sen­teret og Høg­skolen i Innlandet.

Gå til pro­gram­siden for mer info om kon­fe­ransen: Program for Ragnhild Kaata-konferansen.

Her finner du Facebook-event for konferansen