Blid unge spiser en kjærlighet på pinne.
Barnehage

Vi lager «Den lille boka om antirasisme»

I prosjektet «Den lille boka om antirasisme» skal vi lage en bildebok om rasisme og antirasisme rettet mot barn i barnehagealder, så vel som til personer med utviklingshemminger.

Målet med pro­sjektet er å bidra til å fore­bygge rasisme i tidlig alder, så vel som å gi barn som opp­lever rasisme på kroppen verktøy til å sette ord på sine opp­le­velser og kunne si ifra til en trygg voksen. 

Bildeboka vil led­sages av en instruk­sjons­video som gir de voksne sam­ta­le­verktøy for å kunne snakke om rasisme og anti­ra­sisme med barn.

Vi sam­ar­beider med Nina Bahar om å lage denne boka.

«Den lille boka om anti­ra­sisme» skal skos over samme lest som fjor­årets «Den lille kjæ­resteboka», og sammen utgjør de starten på det som for­hå­pent­ligvis kan bli en serie etter hvert.

Pro­sjektet har fått midler fra Bufdir, og boka skal utgis i løpet av 2024.