Kurs - Likestillingssenteret
Eldre person holder et regnbueflagg.
Temaområder

Likeverdige tjenester

MÅL. Alle har tilgang til gode og likeverdige offentlige ­tjenester.

Likeverdige offentlige ­tjenester innebærer tilrettelegging og tilpassing som tar hensyn til at vi mennesker er forskjellige og har ulike behov. Likestilling kan derfor innebære forskjellsbehandling.

Tjenesteytere må reflektere over hvordan de møter enkeltmennesker. Holdninger, normer og fordommer kan føre med seg stereotype oppfatninger av ulike grupper av befolkningen.

Gjennom kompetanseheving, kartlegging og refleksjon kan Like­stillingssenteret bidra til å sikre at tjenestene blir av god kvalitet, er treffsikre, effektive og likeverdige.

Vi arbeider målrettet for å bidra til kunnskap om oppfølgingen av menneske­rettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt funk­sjonsevne (CRPD) i norsk lovverk og i praksis.

Nedenfor kan du lese mer om våre undertema, prosjekter og hva vi tilbyr av kurs og kompetanseheving.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.

Kurs i normer, menneskerettigheter og likestilling for rådene i kommune og fylkeskommune.

Eldre mann med lue, i solnedgang.

En nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen.

Omslaget til Kjæresteboka.

Kjæresteboka er en samtalebok for utviklingshemmede. Dette er nettressursen og her finner du instruksjonsvideo og PDF-utgave som du kan laste ned gratis.

Tegning av fem personer som er superhelter med trans- og pridefargede uniformer.

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

En jente står i åkeren og smiler.

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse selvbestemmelse, bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Fire personer på et kontor samarbeider rundt et bord.

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

Mer om vårt arbeid og prosjekter på dette området

En person sitter med et regnbueflagg rudnt seg.

Kartlegging av kroppspress i skeive miljøer.

To små barn leker foran et vindu som har en tegning av en regnbue.

Vi undersøker hvordan minoritetsstress påvirker foreldreskap.

To personer sitt i en trapp. De smiler og holder hender.

Likestillingssenteret ønsker å innføre kroppsstørrelse og høydevariasjon som et diskrimineringsgrunnlag. For å oppnå dette kreves at vi snakker om stigmatiseringen særlig tykke kropper utsettes for, og forstår konsekvensene av stigmatiseringen.

Skygge av hender som former et hjerte, på en regnbuebakgrunn.

Hva vil det si å være kjærester? I år lager vi «Kjæresteboka»

Bilde av fire eldre voksne.

Seksualitet er en viktig del av livet også når vi blir eldre. Seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Samtidig viser studier at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse.