Kontakt oss

Likeverdige tjenester

«Kjæresteboka»

Hva vil det si å være kjærester? I år lager vi «Kjæresteboka»

Mennesker med utviklingshemming har en mangedoblet risiko for å utsettes for seksuelle overgrep. Helsepersonell etterlyser enkle, men gode forebyggende verktøyer på første nivå i PLISSIT-modellen som kan brukes i hverdagen.

«Kjæresteboka» er, etter idé fra Wenche Fjeld, en bildebok om hva det vil si å være kjærester og hva kjærester gjør sammen. Boka er enkelt illustrert og legger opp til enkle spørsmål. I tillegg vil det utarbeides en kort veileder, samt instruksjonsvideo for helsepersonell.

Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet.