Skygge av hender som former et hjerte, på en regnbuebakgrunn.
Utviklingshemming og seksualitet

Vi lager Den Lille Kjæresteboka

Hva vil det si å være kjærester? I år lager vi «Kjæresteboka»

Men­nesker med utvik­lings­hemming har en dobbel risiko for å utsettes for sek­suelle overgrep. Helse­per­sonell etter­lyser enkle, men gode fore­byg­gende verk­tøyer på første nivå i PLISSIT-modellen som kan brukes i hverdagen.

«Kjæ­resteboka» er, etter idé fra Wenche Fjeld, en bildebok om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen. 

Dette er en sam­talebok om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen.

Boka er enkelt illustrert av Linda Heggen og legger opp til enkle spørsmål.

Lan­sering skjer på SOR-konferansen 26. oktober 2023. Her deler vi ut boka, og viser en pre­sen­tasjon om hvordan bruke boka. Etter lan­sering blir den til­gjen­gelig digitalt som PDF på Like­stil­lings­sen­terets nett­sider, og vi vil dele ut på våre arrangementer.

I tillegg har vi laget en enkel nett­ressurs hvor du får se en instruk­sjons­video, digital bok og lenker til videre lesing: Lenke til nett­res­sursen til «Den Lille Kjæresteboka»

Pro­sjektet har fått midler fra Helsedirektoratet.