Kultur for likestilling · Likestillingssenteret
TavleMedLikestillingsordBW-484947285
Temaområder

Kultur for likestilling

Kultur for likestilling handler om å ha et helhetlig likestillingsperspektiv på alle nivå og på alle områder hele tiden.

Likestilling er mye mer enn bare andelen kvinner og menn i toppledelse, styrer og utvalg. Vel så viktig er det å etablere en kultur for likestilling. Kultur for likestilling handler om å ha et helhetlig likestillingsperspektiv på alle nivå og på alle områder hele tiden.

Kultur for likestilling handler også om å ha et inkluderende arbeidsmiljø som tar hensyn til at alle folk er forskjellige, fritt for usaklig forskjellsbehandling. De ansatte må ha kunnskap om likestillingsutfordringer de kan møte og bevissthet om kjønnsstereotype fordommer og hvordan det påvirker våre handlinger.

Kultur for likestilling innebærer at innbyggerne kan få likeverdige offentlige tjenester.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.

Kurs i normer, menneskerettigheter og likestilling for rådene i kommune og fylkeskommune.

Fire personer på et kontor samarbeider rundt et bord.

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.