Kontakt oss

Likeverdige tjenester

Eldre og seksuell helse

Seksualitet er en viktig del av livet også når vi blir eldre. Seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Samtidig viser studier at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse.

Samfunnet preges fortsatt av tabu når det gjelder eldres seksualitet. Samtidig er seksualitet en viktig del av livet, også når vi blir eldre.

Eldre voksne er en sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse, og er mer utsatte for seksuelle problemer enn befolkningen ellers. Mange eldre utsetter å oppsøke helsehjelp, og helsepersonell unngår å tematisere seksualitet i møte med eldre pasienter og brukere. Dette henger sammen med manglende kompetanse om seksualitet og aldring, og stereotypiske holdninger til eldre personers seksualitet. Mange eldre som tilhører kjønns- og seksualitetsminoriteter går tilbake til skapet når de blir pleietrengende av frykt for negative reaksjoner, og heteronormativitet preger helse- og omsorgsinstitusjoner. I prosjektet om eldre og seksuell helse tilbyr vi kompetanse om aldring og seksuell helse både for helsepersonell og eldre voksne.

Prosjektet om eldre og seksuell helse er et nasjonalt kompetanseløft og et samarbeidsprosjekt mellom Likestillingssenteret KUN, Foreningen FRI, Sex og Politikk og Likestillingssenteret. Kompetanseløftet startet i 2020 og vil gjennomføres i 2021 og 2022. Vi tilbyr blant annet fagdager for helsepersonell og ulike nettressurser for helsepersonell og eldre voksne. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

 

Prosjektet har en egen nettside: eldreogseksuellhelse.no