Eldre mann med lue, i solnedgang.
Likeverdige tjenester

Kom­pe­tanse­pakke: Eldre og sek­suell helse

En nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen.

Mål­grupper for pro­sjektet er eldre selv og helse­per­sonell som møter eldre.

Denne platt­formen er utviklet av Like­stil­lings­sen­teret KUN, Like­stil­lings­sen­teret, For­eningen FRI og Sex og Politikk. Her finner du info om temaet, podkaster, opptak av fag­dager, i tillegg til vei­led­nings­hefte og reflek­sjons­hefte for helse­per­sonell: Lenke til kom­pe­tanse­pakken Eldre og sek­suell helse

​​Pro­sjektet er finan­siert med støtte fra Helsedirektoratet.