Goro Ree-Lindstad
Ansatte

Goro Ree-Lindstad

Direktør

Goro Ree-Lindstad er cand.filol med hovedfag i sam­funns­ge­o­grafi fra Uni­ver­si­tetet i Oslo. Hun har tid­ligere arbeidet som saks­be­handler i UDI region­kontor Indre Østland, pro­sjekt­ko­or­di­nator i Bolig- og eien­doms­etaten i Oslo kommune og ledet flykt­ning­tje­nesten i Stange kommune.

Ree-Lindstad har vært ansatt på Like­stil­lings­sen­teret siden 2008, kon­sti­tuert direktør fra sep­tember 2015 til mai 2016, og tilsatt som direktør fra 1. juni 2016.

 

Presse­bilde i farger Goro Ree-Lindstad

Presse­bilde svart­hvitt Goro Ree-Lindstad

Foto må kredi­teres Bjørnar Solberg