Kristina Miklavic
Ansatte

Kristina Miklavic

Rådgiver

Kristina har master i filosofi fra Uni­ver­si­tetet i Bergen og bachelor i psy­kologi og filosofi fra Kenyon College, Ohio, USA. Gjennom utdan­ningene har hun for­dypet seg i skam og kjønn med et inter­sek­sjonelt per­spektiv, og har sett spe­sielt på hvordan skam er norm­re­gu­le­rende, mora­li­se­rende og poten­sielt trans­for­me­rende for kjønnede iden­ti­teter. Hun har erfaring fra NAV og fagforeningsarbeid.

Kristina begynte å jobbe som råd­giver hos oss i juni 2022. Hun startet sen­terets arbeid innen gaming, og ledet i 2023 pro­sjektet Trygge gamingrom.

Last ned presse­bilde i farger

Last ned presse­bilde i svarthvitt