Ukategorisert

Styret

Like­stil­lings­sen­terets styre består av føl­gende personer:

 • Sunniva Ørstavik, leder
 • Nancy Hertz, nestleder
 • Thorleif Linhave Bamle, styremedlem
 • Miguel da Luz, styremedlem
 • Prisca Bruno Massao, styremedlem
 • Hauk Seim Flåøien, styremedlem
 • Annette Solberg, ansatt­valgt styremedlem
 • Elin Kjeld­stadli Hatlestad, møtende varamedlem

Øvrige vara­med­lemmer:

 • Kristin Fridtun, varamedlem
 • Nina Ree-Lindstad, varamedlem
 • Jørgen Berg-Sollien, ansatt­valgt varamedlem