Kristina Miklavic

Kristina har master i filosofi fra Universitetet i Bergen og bachelor i psykologi og filosofi fra Kenyon College, Ohio, USA. Gjennom utdanningene har Kristina fordypet seg i skam og kjønn med et interseksjonelt perspektiv. Hun har spesielt sett på hvordan skam er normregulerende, moraliserende og potensielt transformerende for kjønnede identiteter. Kristina har erfaring fra NAV … Continued

Jørgen Berg-Sollien

Jørgen har bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag med fordypning i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og NTNU. Han har lang fartstid i mediebransjen, både som journalist, deskjournalist, grafiker og på drift- og ledelsesnivå. Jørgen startet i en nyopprettet stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Likestillingssenteret i 2022.

Sara Hope Lygre

Sara har master i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. Der skrev hun masteroppgave om forestillinger om alderdom i Norge; hvordan vi ser på alderdom og hvordan ser gamle og eldre mennesker på seg selv og sin rolle i samfunnet. Sara har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og kommer til oss fra Voksenopplæringsforbundet. Tidligere har hun jobbet … Continued

Eldre og seksuell helse

Samfunnet preges fortsatt av tabu når det gjelder eldres seksualitet. Samtidig er seksualitet en viktig del av livet, også når vi blir eldre. Eldre voksne er en sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse, og er mer utsatte for seksuelle problemer enn befolkningen ellers. Mange eldre utsetter å oppsøke helsehjelp, og helsepersonell unngår å tematisere … Continued