Siste nytt

La jentene fly!

Maren Lundby sier at hun føler hun kunne vært likestillingsminister. Det er en bedre idé om likestillingsministeren vi faktisk har, sammen med kulturministeren bruker makten til å filleriste ut gammeldagse holdninger i skisporten, slik at hun kan få oppfylt drømmen om å fly helt til bunns i Vikersundbakken.

Som den vilje­sterke og modige unge kvinnen Lundby er, tviler vi ikke et sekund på at hun ville gjort en kjempejobb som like­stil­lings­mi­nister. Men først og fremst skulle vi ønske at både like­stil­lings­mi­nister og kul­tur­mi­nister brøytet hopp­sporene for henne, så Lundby selv kan kon­sen­trerer seg om å sette nedslag nederst i bakken, og fort­sette å være et strå­lende for­bilde for unge jenter. For det er jo det hun drømmer om. Men Lundby kjenner på kroppen at kjønn står i veien for drømmene hennes.

Alle er ikke rustet til å ta olympisk medalje. Før Maren Lundby fikk sin, var det bare 99 andre norske utøvere som har klart det. Alle har lagt ned mye hardt arbeid over lang tid, og gjort mange for­sa­kelser. Men for Lundby fra Kolbu koster det enda mer enn for de fleste andre idretts­ut­øvere her til lands. Hun har OL-gull, men må fortsatt kjempe for retten til å hoppe så langt det er mulig. Daniela Iraschko-Stolz satte uof­fi­siell ver­dens­rekord med et hopp på 200 meter i Kulm i 2003. Siden har men­nenes ver­dens­rekord blitt for­bedret ni ganger. Iraschko-Stolz’ rekord står fortsatt. Det skyldes ikke at de kvin­nelige hop­perne ikke har blitt bedre. De slipper for sjelden til. For de som bestemmer i IOC og Det inter­na­sjonale ski­for­bundet FIS, mener at det er altfor farlig for kvinner å hoppe langt på ski. Kvinner får bare hoppe nor­mal­bakke i OL.

Maren Lundby er ikke fornøyd med det. Hun har hoppet på ski siden hun var tre år, og har selv­tillit og ambi­sjoner. Hun vil hoppe i K120-bakker i ver­denscup og i mes­terskap, og drømmer om å fly 250 meter i Vikersund. Men kvinner får ikke hoppe ski­fly­gings­kon­kur­ranser. De får noen ganger lov til å være prøve­hoppere i men­nenes kon­kur­ranse, men de får ikke kon­kurrere mot hver­andre. Ski­flyging er poten­sielt farlig, så sik­ker­heten til alle hop­perne må prio­ri­teres høyt, uav­hengig av kjønn.

Begrun­nelsene for at kvinner ikke kan kon­kurrere i samme øvelser som menn holder ikke. Kvinner som driver idrett har vært lat­ter­lig­gjort, omtalt som svake og ukvin­nelige – for å nevne noe. Hopping i store bakker er for risi­kabelt, men visstnok bare for kvinner. Gang på gang har kvinner brutt bak­stre­verske hold­ninger. Ingen gjør sitt første hopp i ski­fly­gings­bakker. De vokser inn i de største bakkene etter år med trening. En gang må være den første de slipper bommen og kaster seg utfor ski­flyg­nings­bakker, uansett kjønn. Maren Lundby føler seg klar. Selvsagt kan hun falle. Det kan også Daniel-André Tande, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Johann André Forfang. Så la henne fly!

Den nåvæ­rende like­stil­lings­mi­nis­teren, Linda Hofstad Helleland, kom rett fra jobben som kul­tur­mi­nister i januar. Regje­ringen åpnet for proff­boksing på norsk jord, og Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland har solt seg i glansen av gull­beltene til ver­dens­mester Cecilia Brækhus. Akkurat som ski­hopping, er boksing verken en tra­di­sjonell kvinne­idrett, eller helt ufarlig. Hva med å kjempe for hopp­sporten nå? Trine Skei Grande har overtatt ansvaret som kul­tur­mi­nister. Ansvaret for idretten strekker seg lengre enn å twitre gra­tu­la­sjoner til medal­je­vin­nerne. Det omfatter også å legge til rette for at unge gutter og jenter skal kunne drive med idrett, og at de skal kunne drømme store drømmer. Jentene trenger ikke egne anlegg, de trenger bare å få lov til å være med. Så gjør jobben, stats­råder. Legg press på kon­ser­vative idretts­ledere som mener at de vet bedre enn jentene selv hva de er i stand til å gjøre. Nasjonalt som inter­na­sjonalt. Det er ikke Maren Lundbys jobb. Hun skal hoppe 250 meter i Vikersund, og inspirere en hel gene­rasjon til å drive med akkurat den idretten de har mest lyst til.

Leser­inn­legget sto på trykk i Oppland Arbei­derblad 5. mars 2018