Kontakt oss

Nyheter

Kjønnsdelte hjelpemidler?

Finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted ved tildeling av hjelpemidler?

Likestillingssenteret har i samarbeid med Østlandsforskning studert tildelingen av hjelpemidler for å undersøke hvorvidt det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted. Til sammen har vi analysert tildeling av 441 523 hjelpemidler for 2017. 26 hjelpemiddelformidlere har deltatt i studien.

Studien er finansiert av Bufdir og gjennomført i samarbeid med NAV Styringsenheten.

Les rapporten her: Kjønnsdelte hjelpemidler

Les kortversjon av rapporten her: Kjønnsdelte hjelpemidler – kortversjon

 

Her har vi samla medieomtale rapporten har fått:
Menn får andre hjelpemidler enn kvinner – innslag på NRK Nyhetsmorgen

En viktig vekker – leder i Stavanger Aftenblad

Nav vil styrke egen bevissthet om  – artikkel på Handikapnytt

Kjønnsdelte hjelpemidler – artikkel i Ergoterapeuten

Menn får flere hjelpemidler med motor enn kvinner – artikkel på Handikapnytt

Kjønnsdelte hjelpemidler? – artikkel på Perskonskadeforbundet

Kvinner og menn med funksjonsnedsettelser får ulike hjelpemidler – kronikk på Kilden kjønnsforskning

Hjelpemidler skjevfordeles i kommunene – kronikk i Kommunal Rapport

Innlegg fra leder i Norsk Ergoterapeutforbund i Kommunal rapport 

Funksjonshemmede menn og kvinner forskjellbehandles – artikkel i Velferd (bak betalingsmur)