Kontakt oss

Nyheter

Likestilling nedprioriteres i år igjen

I går ble forslag til statsbudsjett for 2018 lagt fram. Igjen er det foreslått å kutte grunntilskuddet til likestillingssentrene med 2 millioner kroner. Det betyr en reduksjon på 1 million til Likestillingssenteret.
Vi ber nå politikerne på Stortinget om å fremme endringsforslag i budsjettbehandlinga slik at vi kan opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Åpent brev til stortingsrepresentantene

Det er med beklagelse at det i Statsbudsjettet for 2018 igjen foreslås å kutte grunntilskuddet til likestillingssentrene  med 2 million kroner, en reduksjon på 1 million til hver av likestillingssentrene (Likestillingssenteret på Hamar og KUN i Steigen).

Likestillingssentrene er viktige operative regionale fagmiljøer. Vi bidrar med økt kunnskap og bevissthet om likestilling i samfunnet. En kunnskap som bidrar til likeverdige offentlige tjenester, en kvalitetssikring av tjenester og likestilling i praksis.

En rekke av våre aktiviteter i 2017 er gjennomført med grunntilskuddet:

 • Likestilt Arbeidsliv – bistå med å likestillingssertifisere 16 bedrifter på Agder
 • Gjennomføre kartlegginger. Eksempel fra 2017 er kartleggingen «Skeiv i Helse-Norge»
 • Utvikle og holde kurs og undervisning til ulike aktører (ikke prosjektfinansierte aktiviteter) som for eksempel:
 • Bevisste utdanningsvalg. Kurs for rådgivere i skolen
 • Kurs for ansatte i barnehage og skole om blant annet likestilt pedagogikk
 • Undervisning til læringssentre om «Norge et likestilt land»
 • Gjennomføre debattmøte i Hamar om barnefattigdom
 • Arrangere regional samling i samarbeid med Bufdir og Helsedirektoratet om kjønns- og seksualitetsmangfold i helsetjenestene og psykisk helsevern
 • Holde ulike foredrag, veiledning og rådgivning om blant annet mentoring, likestilling for ledere samt likestilling og mangfold generelt
 • Skrive kronikker og innlegg (hittil i år har vi skrevet og fått på trykk 10 ulike kronikker)
 • Internasjonalt besøk og samarbeid (vi har hittil i år mottatt 3 internasjonale besøk og holdt tre innlegg internasjonalt)

Med et foreslått kutt på 1 mil. kroner vil pådriver og informasjonsarbeidet vi gjør måtte reduseres betraktelig. Det vil også kunne få konsekvenser for et godt og stabilt fagmiljø da rammevilkårene blir uforutsigbare.

Også ved forrige forslag til statsbudsjett måtte vi kjempe mot kutt for å holde likestillingsarbeidet i gang. Heldigvis var det da mulig å samle et flertall for å opprettholde bevilgningen. Dette håper vi at vi skal klare å få til igjen.

Likestillingssenteret ber om at det fremmes forslag om budsjettendringer i  Kap 871 post 73 til Likestillingssentra (Likestillingssenteret og KUN) slik at vi kan opprettholde dagens aktivitetsnivå.