Mentoring

Infor­masjon og foredrag om mentoring

Vil du vite hva mentoring er og hvilke fordeler det har?

Like­stil­lings­sen­teret holder skred­der­sydde foredrag om ment­oring for de som er nys­gjerrige på hva ment­oring er og hvilke for­deler det har for både enkelt­per­soner, orga­ni­sa­sjoner og bedrifter. Tema som kan være aktuelle er:

  • Hva er mentoring?
  • Hvordan plan­legge og orga­nisere et mentorprogram?
  • Suk­sess­fak­torer for et godt mentorprogram
  • Hva er en god mentor?
  • Eksempler på ulike mentorprogram