Kurs - Likestillingssenteret
Bilde av valgurne
Temaområder

Demokrati

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.

I et likestilt og representativt demokrati speiler politiske organer mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn og alder, etnisitet, bosted, funksjonsevne, religiøs tilhørighet og seksuell orientering. Vi bærer alle med oss forskjellige erfaringer, og i et mangfoldig demokrati kommer mange ulike stemmer til orde og ulike perspektiver og erfaringer legges til grunn. Dette er nødvendig for å styrke legitimiteten til politikken, og avgjørende for kvaliteten på beslutninger som skal fattes.

Økt kunnskap om barrierer og muligheter for å delta i politikken, bruke stemmeretten og bli hørt er viktig for å sikre demokrati og like muligheter. Vi satser derfor på å utvikle ny kunnskap om mangfold og likestilling gjennom kartlegginger og studier. I tillegg tilbyr vi folkevalgtopplæring, foredrag og veiledning om deltakelse, normbevissthet og likestilling.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.

Kurs i normer, menneskerettigheter og likestilling for rådene i kommune og fylkeskommune.

En gjeng menn diskuterer, en dame står utenfor.

Hva er hersketeknikker og hvordan kan du motstå hersketeknikkene?

Mer om vårt arbeid og prosjekter på dette området

En gruppe mennesker smiler og ser i kamera.

Kartlegging av folkevalgte med etnisk minoritetsbakgrunn for økt inkludering i demokratiet.

En person med ryggsekk står og ser utover havet.

Kartlegging av politisk møtevirksomhet og godtgjørelser i kommunene.