Kurs - Likestillingssenteret
AdobeStock_52235110.jpeg_komprimertBW
Temaområder

Utviklingshemming og seksualitet

Alle mennesker har rett til en god seksuell helse. Det er imidlertid ikke alle mennesker i dag som får kunnskap som gjør det mulig å ha en seksualitet eller en god seksuell helse.

Personer med utviklingshemming har lik rett til informasjon, opplæring og kunnskap om seksualitet, grensesetting og selvbestemmelse som alle andre mennesker i Norge.

Rettighetsutvalgets utredning (NOU 2016:17) viste imidlertid at det ikke er tilfelle slik dagens tilbud og tjenester til personer med utviklingshemming er utformet og praktiseres. For eksempel får personer med utviklingshemmede lite seksualitetsundervisning og kunnskap om egen seksuell helse. Samtidig slår myndighetene fast at god seksuell helse er en menneskerettighet.

Manglende kunnskap om seksuell helse, voldsforebygging og selvbestemmelse i tjenestene fører til at utviklingshemmede ikke får likeverdige tjenester og opplever økt risiko for å bli utsatt for vold og overgrep. Mange utviklingshemmede kan ha vansker med å forstå at de blir utnyttet eller misbrukt.

Utviklingshemmede har også en tillært hjelpeløshet og ubetinget lydighet som gjør dem mer utsatt. Manglende opplæring i selvbestemmelse og grensesetting fører derfor til at utviklingshemmede i dag er en av de mest risikoutsatte gruppene for overgrep. Forskning fra Skandinavia viser at trolig halvparten av personer med utviklingshemming har vært utsatt for vold og overgrep.

Vi har siden 2017 bygd opp en betydelig kompetanse innen seksuell helse, voldsforebygging og selvbestemmelse for mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemmede spesielt.

Vi tilbyr et voldsforebyggende program for økt selvbestemmelse og forebygging rettet mot kommuner og deres innbyggere. Vi tilbyr også foredrag og veiledning innen seksuell helse og voldsforebygging.

Tilbudene er fundert på FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Målet vårt er å styrke de kommunale habiliteringstjenestene og deres kompetanse på seksualitet og utviklingshemming.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

Omslaget til Kjæresteboka.

Kjæresteboka er en samtalebok for utviklingshemmede. Dette er nettressursen og her finner du instruksjonsvideo og PDF-utgave som du kan laste ned gratis.

Tegning av fem personer som er superhelter med trans- og pridefargede uniformer.

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

En jente står i åkeren og smiler.

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse selvbestemmelse, bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Mer om vårt arbeid og prosjekter på dette området

Skygge av hender som former et hjerte, på en regnbuebakgrunn.

Hva vil det si å være kjærester? I år lager vi «Kjæresteboka»