Siste nytt

Barne­fat­tigdom i Norge og Hamar

Hvordan er det å vokse opp i Norge med lite penger, og hva kan gjøres for å redusere barnefattigdom i Hamar?

Like­stil­lings­sen­teret og Hamar bibliotek invi­terer til inn­led­ninger og debatt i Hamar kul­turhus 19. oktober.

Kveldens program er todelt. Første del får vi faglige inn­led­ninger fra UNICEF og Redd barna. Etter pause er det tid for debatt.

Ivar Stokkereit fra UNICEF Norge inn­leder om barns rett til til­strek­kelig leve­standard og fra Redd barna kommer Stina Eiet Hamberg og inn­leder om hvordan er det å vokse opp i Norge med lite penger.

Panel­debatt med lokale poli­tikere samt UNICEF og Redd barna. Føl­gende poli­tikere stiller:
Live Giset fra Venstre
Jane Meyer fra Høyre
Jan Wibe fra Arbeiderpartiet
Ranveig Kjelsnes fra SV
Einar Bus­terud fra By- og bygdelista

Kon­fe­ransier for kvelden er Madeleine Cederström

Arran­ge­mentet holdes i Mul­tisal Pauline Hall i Hamar kul­turhus 19. oktober kl 19.00–21.00.

Full­stendig program:
19:00 Vel­kommen ved Madeleine Cederstrøm
19:10 Barns rett til til­strek­kelig leve­standard, Ivar Stokkereit (UNICEF Norge)
19:30 Hvordan er det å vokse opp i Norge med lite penger? Erfa­ringer og råd fra barn og unge, Stina Eiet Hamberg (Redd barna)
19:50 Pause
20:00 Panel­debatt med lokal­po­li­tikere, Unicef Norge og Redd barna, debatt­leder Madeleine Cederstrøm
20:50 Avslutning ved Madeleine Ceder­strøm og Likestillingssenteret
21:00 Arran­gement avsluttes

Arran­ge­mentet er et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret og Hamar bibliotek, og er en del av årets Inter­na­sjonale Hamar. Arran­ge­mentet er støttet av Hamar kommune.

Infor­masjon om arran­ge­mentet finnes også på Hamar Kul­turhus sin hjem­meside og på Facebook.