Kontakt oss

Nyheter

Regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold i helsetjenestene og psykisk helsevern

2. november arrangerer Bufdir, Helsedirektoratet og Likestillingssenteret regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte som arbeider med barn og unge og psykisk helse. Samlingen arrangeres på Strand Hotell, Gjøvik.

Bufdir, Helsedirektoratet og Likestillingssenteret inviterer til en regional samling om arbeid rettet mot lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti) i helsetjenestene og psykisk helsevern. Samlingen er spesielt rettet mot ansatte som arbeider med barn og unge og psykisk helse, og vil også være av stor interesse for de som jobber strategisk i kommunene.

Samlingen legger vekt på kompetanseheving og presentasjon av konkrete verktøy for ansatte i helsetjenestene og innen psykisk helsevern, men vil også knytte det aktuelle arbeidet i disse sektorene til en mer overordnet innsats med likestilling og inkludering, både lokalt og regionalt.

Utgangspunktet for samlingen er den nylige publiserte rapporten «Skeiv i Helse-Norge». Den peker på at det er behov for å styrke kompetansen i tjenestene når det kommer til spørsmål om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristiska.

Programmet inneholder presentasjon av hovedfunnene i rapporten «Skeiv i Helse-Norge», workshop med Rosa kompetanse om hvordan lhbti-perspektivet kan ivaretas innen psykisk helsevern, informasjon om den nasjonale utviklingen på feltet, samt fokus på normer og normkritikk, trans- og interkjønn. Marion Arntzen fra Stensveen ressurssenter og Noah Lind Aas vil også dele sine erfaringer.

 

Program for dagen

08:30 Oppmøte og registrering

09:00 Velkommen – Bufdir og Helsedirektoratet

09:45 Resultater fra “Skeiv i Helse-Norge” – Likestillingssenteret

10:15 Normer og normkritikk – Likestillingssenteret

10:45 Pause

11:00 Kurs for psykisk helsevern, del 1 – Rosa kompetanse

12:00 Lunsj

13:00 Kurs for psykisk helsevern, del 2 – Rosa kompetanse

14:00 Behandling, møter og erfaring – Marion Arntzen

14:30 Pause

14:45 Tror du de tåler meg? – Noah Lind Aas

15:15 Modige mangfoldige Hadeland

15:45 Avrunding av dagen – Bufdir

16:00 Vel hjem