prinsesse eller pirat - likestilt p
Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Prinsesse eller pirat – et fritt valg! 

Kurs om hvordan gi barn økt handlingsrom og flere muligheter.

Prinsesse eller pirat – et fritt valg! gir barnehageansatte kunnskap om hvordan strukturer og kjønnsroller formidles til og gjenspeiles hos barna i barnehagen og hva som kan gjøres for å motvirke disse for å gi barna økt handlingsrom.

Kurset gir en innføring i konkrete metoder for likestillings- og likeverdarbeid i barnehagen og er bygget opp rundt refleksjonsoppgaver, diskusjoner, praktiske eksempler og øvelser. I henhold til rammeplanen skal likestilling og likeverd mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagenes pedagogikk. Personalet skal reflektere over sine egne og samfunnets forventninger til kjønn.

Praktisk likestillingsarbeid handler blant annet om å bevisstgjøre personalet på hvordan kjønnsstrukturer og kjønnsroller i samfunnet formidles til og gjenspeiles hos barna i barnehagen. Barnehagen skal motvirke stereotypier ved at det skal være rom for ulike kjønnsuttrykk og for å være gutt og jente på mange måter.

Kurset løfter disse områdene og gir deltakerne kunnskap om kjønn, kjønnsroller, likeverd og likestilling, språk og sosiale ferdigheter.