Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Bevisste utdanningsvalg

Kurs for rådgivere, karriereveiledere og lærere.

Alle utdanninger er i prinsippet åpne for alle kjønn. Likevel fortsetter ungdom å velge kjønnstradisjonell utdanning. Det kan få utilsiktede konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

Hvorfor er det slik og hva kan du gjøre med det?

Målsetting med kurset er:

  • Å øke kunnskapen om kjønn, kjønnsroller og kjønns-identitet og hva det kan bety for valg av utdanning.
  • Å reflektere rundt hva som påvirker forestillinger om kjønn og hvordan de kan utfordres.

Målgruppe:

  • Rådgivere, karriereveiledere og lærere som underviser i faget utdanningsvalg.

 

Hvordan styrke elevers valgfrihet og bidra til mer bevisste utdanningsvalg?
Unges oppvekstmiljø preges av trange normer for hvordan være gutt eller jente på «rett måte». Derfor er det viktig å ta opp likestilling, kjønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i undervisningen. Elever skal ha mulighet til å ta selvstendige karrierevalg og utforske ulike karrieremuligheter basert på anerkjennelse, likeverd og likestilling. Dette krever at lærere og rådgivere har kunnskap om likestilling, kjønn og normer.

 

Kursinnhold
På kurset får du innspill og tips om hvordan du kan bidra til å utvide elevenes handlingsrom, slik at de kan ta gode og gjennomtenkte utdanningsvalg. Vi tar opp:

  • Hvordan normer knyttet til kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg.
  • Hvordan kjønnsnormer kan utfordres.
  • Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og konsekvenser det har for enkeltpersoner, arbeidsliv og samfunn.
  • Barrierer for å velge kjønnsutradisjonell utdanning.
  • Hvordan lærere, rådgivere og elever kan utfordre barrierene og støtte ungdommer i å velge utradisjonelt.
  • Øvelser som kan brukes i undervisning og veiledning.

Vi legger opp til et variert kurs med forelesning, filmer, øvelser, oppgaver og diskusjoner.

Kurset varer 3,5 time.

 

Tidligere kursdeltakere har sagt:

«Gode og nye øvelser som kan brukes til gruppeveiledning av elever»

«God kunnskapsformidling og bevisstgjøring av hvor tradisjonelt mange velger»

Les mer om kurset Bevisste utdanningsvalg i LS Info 10/2021