Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Bevisste utdanningsvalg

Hvordan styrke elevers valgfrihet og bidra til mer bevisste utdanningsvalg?

Alle utdanninger er i prinsippet åpne for alle kjønn. Likevel fortsetter ungdom å velge kjønnstradisjonell utdanning, noe som kan få utilsiktede konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Hvorfor er det slik og hva kan du gjøre med dette?

Likestillingssenteret tilbyr kurs til rådgivere og til lærere som underviser i faget utdanningsvalg. På kurset vil du få innspill og tips om hvordan du kan bidra til å utvide elevenes handlingsrom og bedre legge til rette for mer bevisste utdanningsvalg.

På kurset får du kunnskap om hva kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet er og hva det betyr for valg av utdanning og yrke. Du får anledning til å reflektere rundt hva som påvirker våre forestillinger om kjønn og hvordan kan de utfordres.

Videre ser vi på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og hvilke konsekvenser det har for enkeltpersoner, arbeidsliv og samfunn. Vi kommer inn på hvordan enkelte fag, utdanninger og yrker tillegges feminine eller maskuline verdier, og dermed oppfattes som passende for enten kvinner eller menn. Til slutt vil vi gå inn på hvordan lærere, rådgivere og elever kan støtte ungdommer i å velge utradisjonelt.

Vi legger opp til et variert kurs med forelesning, filmer, øvelser, oppgaver og diskusjoner.

 

Tidligere kursdeltakere har sagt:

«Gode og nye øvelser som kan brukes til gruppeveiledning av elever»

«God kunnskapsformidling og bevisstgjøring av hvor tradisjonelt mange velger»