Kategori: Oppvekstmiljø

Dobbel Tabu

Erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet. Lenke til rap­porten (PDF)

LS-info: Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets arbeid og våre tilbud innen kjønns- og seksualitetsmangfold.

LS-info: Barn og unges oppvekstmiljø

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets tilbud innen arbeid for barn og unges oppvekstmiljø.

LS-info: Bevisste utdanningsvalg

LS-info om Bevisste utdan­ningsvalg. Like­stil­lings­sen­terets kom­pe­tanse­verktøy for råd­givere, kar­rie­r­evei­ledere og lærere om kjønns­delte utdanningsvalg.

Trygge gamingrom

LSSRapport_2023_2_Trygg gaming

Kort­versjon: Hva nå? Ungdoms erfa­ringer og fore­stil­linger om likestilling

Hva nå? Ungdoms erfa­ringer og fore­stil­linger om likestilling

LS-info: Kropp og selvfølelse

Våg å se – våg å handle | Håndbok

Lenke til håndboka

Dare to see, dare to act