Dobbel Tabu

Erfaringer med vold og seksuelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Lenke til rap­porten (PDF)