Hva nå? Ungdoms erfa­ringer og fore­stil­linger om likestilling

Likestillingssenteret har kartlagt ungdoms forestillinger og erfaringer om likestilling i Norge og Innlandet spesifikt.