Publikasjoner

Våg å se – våg å handle | Håndbok

Håndbok for forebygging av vold og overgrep mot barn. Denne håndboka handler om hvordan ansatte som arbeider med barn og unge kan forebygge og oppdage vold og overgrep, samt hjelpe barn og unge som har vært utsatt for dette.

Lenke til håndboka