Kategori: Likeverdige tjenester

LS-info: Fagdag VIP-voldsforebygging

LS-info  om fagdag med Like­stil­lings­sen­teret om kjønn, sek­su­alitet og voldsforebygging.

LS-info: Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets arbeid og våre tilbud innen kjønns- og seksualitetsmangfold.

LS-info: Frihet fra vold, overgrep og sek­suell trakassering

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets kurs innen voldsforebygging.

LS-info: VIP-voldsforebygging

LS-infor om VIP-voldsforebygging

Den Lille Kjæresteboka

Reflek­sjons­hefte – Eldre og sek­suell helse

Reflek­sjons­hefte – Eldre og sek­suell helse (PDF)

Vei­leder – Eldre og sek­suell helse

Vei­leder – Eldre og sek­suell helse (PDF)

Dare to see, dare to act

Lytt til oss – kortversjon

Lytt til oss: mino­ri­tets­ungdoms opp­le­velser av rasisme i Innlandet