Publikasjoner

Vei­leder – Eldre og sek­suell helse

En veileder for helsepersonell om eldre voksne, seksuell helse og seksualtekniske hjelpemidler. Veilederen retter seg mot helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene, og andre som jobber med eldre voksne. Den gir en kort introduksjon til aldring og seksuell helse, og kan brukes som samtalestarter mellom helsepersonell og brukere/pasienter om hva de kan ha behov for med tanke på seksuell helse.

Vei­leder – Eldre og sek­suell helse (PDF)