Publikasjoner

Lytt til oss: mino­ri­tets­ungdoms opp­le­velser av rasisme i Innlandet

Rapporten «Lytt til oss: minoritetsungdoms opplevelser av rasisme i Innlandet» er basert på intervjuer av ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn og skrevet på oppdrag fra Bufdir. I rapporten kommer det fram at mange føler seg hjemme i Innlandet, men har likevel viktige fortellinger om utestenging, fordommer, rasisme og latterliggjøring på bakgrunn av etnisitet, hudfarge eller religion.