Reflek­sjons­hefte – Eldre og sek­suell helse

Refleksjonshefte som har som formål å utfordre helsearbeidere til å reflektere over egne holdninger og praksiser, samt å undersøke hvor tilgjengelig temaet seksuell helse hos eldre voksne er på arbeidsplassen.

Reflek­sjons­hefte – Eldre og sek­suell helse (PDF)