Publikasjoner

Dare to see, dare to act

Manualen "Dare to see, dare to act" er utviklet av Likestillingssenteret i samarbeid med Junta de Freguesia de Benfica i Portugal, i forbindelse med det EØS-finansierte prosjektet “NO!”. Målgruppa for manualen er ansatte i barnehager, slik at de får kunnskap for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Manualen blir oversatt til portugisisk.