Kategori: LS-Info

LS-info: Nett­skolen

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets nettskole.

LS-info: Fagdag VIP-voldsforebygging

LS-info  om fagdag med Like­stil­lings­sen­teret om kjønn, sek­su­alitet og voldsforebygging.

LS-info: Like­stilt arbeidsliv

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets kurs og arbeid innen like­stilling i arbeidslivet.

LS-info: Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets arbeid og våre tilbud innen kjønns- og seksualitetsmangfold.

LS-info: Barn og unges oppvekstmiljø

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets tilbud innen arbeid for barn og unges oppvekstmiljø.

LS-info: Bevisste utdanningsvalg

LS-info om Bevisste utdan­ningsvalg. Like­stil­lings­sen­terets kom­pe­tanse­verktøy for råd­givere, kar­rie­r­evei­ledere og lærere om kjønns­delte utdanningsvalg.

LS-info: Frihet fra vold, overgrep og sek­suell trakassering

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets kurs innen voldsforebygging.

LS-info: Kropps­mangfold

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets arbeid for kropps­stør­relse og høyde­va­riasjon som eget diskrimineringsgrunnlag

LS-info: VIP-voldsforebygging

LS-infor om VIP-voldsforebygging

LS-info: Kropp og selvfølelse