LS-info: Kropps­mangfold

Informasjon om Likestillingssenterets arbeid for kroppsstørrelse og høydevariasjon som eget diskrimineringsgrunnlag

LS-info om Like­stil­lings­sen­terets arbeid for kropps­stør­relse og høyde­va­riasjon som eget diskrimineringsgrunnlag