Ansamling mennesker utenfor Hamar kulturhus med fakler, som hører på en 8. mars-taler.
Stortorget på Hamar på kvinnedagen i 2023.
Siste nytt

Se hva vi gjør på Kvinne­dagen 2024

Live-innspilling av NRKs Etikketaten «Kvinnedagen spesial» + en kveld i Katti Anker Møllers tegn. Og mye annet rundt omkring!

Det er en glede å være med på å invitere til disse fan­tas­tiske kvinnedagen-arrangementene i Hamar-regionen.

22 februar: Hamar bibliotek og Like­stil­lings­sen­teret invi­terer NRK til Hamar kul­turhus for live-opptak av Etikk­etaten. Epi­soden, som er en Kvinne­dagen spesial, skal pub­li­seres i anledning Kvinne­dagen 8. mars. Vår råd­giver Kristina Miklavic er én av del­ta­kerne i panelet denne dagen. Arran­ge­mentet er gratis, men bil­letter må hentes ut på Hamar kul­turhus sine nett­sider: Lenke til infoside om Etikketaten-innspilling

28. februar: Gratis fro­kostwe­binar med fem ledere på kjønns- og like­stil­lings­feltet. Denne dagen invi­terer vi til en samtale med vår direktør Goro Ree-Lindstad og fire andre ledere på feltet, om endring, mot­stand og veien videre i norsk like­stil­lings­arbeid. Mer info her: Lenke til mer info om frokostwebinaret

5. mars: Til Hamar Kul­turhus denne dagen kommer Hege Duckert og for­teller om sin nye bok om Katti Anker Møller. I tillegg får vi et utdrag fra Katti-monologen «Takk Gud at du ikke skapte meg som kvinne» ved Anne Bolette Stang Eng og Morten Strypet, som ble vist under Politisk korrekt tea­ter­fes­tival i 2023. Arran­ge­mentet er et sam­arbeid med Hamar Sani­tets­for­ening og Hamar bibliotek. Lenke til Facebook-event for denne kvelden i Katti Anker Møllers tegn.

I tillegg bidrar vi på disse arrangementene: