Frøydis Sund

Kvinne­dagen 2024: Foredrag i Sarpsborg om like­verdige helsetjenester

08.03.2024 Sarpsborg

8. mars skal Frøydis Sund til Sarpsborg og holde innledning om likeverdige helsetjenester på fagdag om likestilte helsetjenester.

Fag­dagen arran­geres av et nettverk for friskliv, læring og mestring knyttet til Helse­fel­le­s­kapet i Østfold. I fore­draget skal hun snakke om lovverk og normer samt gode prak­sis­for­tel­linger og erfa­ringer fra likestillingsarbeid.